Blog

budowa sieci ciepłowniczych

Wyzwania ekologiczne w budowie sieci ciepłowniczych

Jednym z największych wyzwań związanych z ochroną środowiska jest ograniczenie emisji towarzyszących uzyskiwaniu energii niezbędnej do ogrzewania budynków. Ich szkodliwość wynika z faktu, że przekładają się one nie tylko na wzrost ilości uwalnianych gazów cieplarnianych – przede wszystkim dwutlenku węgla – ale również oznaczają zanieczyszczanie powietrza pyłami zawieszonymi, w tym szczególnie niebezpiecznymi PM5 i PM2,5 czy związkami takimi jak benzo(a)piren. Sposobem na bezpieczne, a zarazem efektywne pozyskiwanie potrzebnego ciepła jest stawianie na rozwój i budowę sieci ciepłowniczych. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak istotne i sprawdźmy, czym charakteryzują się takie systemy oraz jakie wyzwania przed nimi stoją.

Czytaj więcej...

sieć ciepłownicza

Znaczenie impulsowych systemów alarmowych w obsłudze sieci

Stałe i niezakłócone dostawy ciepła są niezbędne dla uzyskania odpowiedniej temperatury we wszystkich budynkach podłączonych do istniejącego systemu dystrybucyjnego. Właściwe funkcjonowanie infrastruktury ciepłowniczej wymaga jednak utrzymywania jej w właściwym stanie technicznym i szybkiego reagowania na wszelkie pojawiające się usterki. W przypadku sieci wykonywanych z elementów preizolowanych stanowiących dziś niemal połowę wszystkich instalacji stosuje się w tym celu monitoring oparty o systemy alarmowe impulsowe albo rezystancyjne. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o takich systemach.

Czytaj więcej...