Praktyczne zastosowania spawania ekstruderem rur HDPE w infrastrukturze miejskiej

Funkcjonowanie terenów zurbanizowanych wiąże się z koniecznością stworzenia na nich odpowiedniej infrastruktury przesyłowej, która będzie dostarczała niezbędne media do poszczególnych odbiorców. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze coraz częściej są tworzone z elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Materiał tego rodzaju zapewnia nie tylko dobrą wytrzymałość mechaniczną, ale również nie reaguje na obecne w podłożu chemikalia, co korzystnie wpływa na jego żywotność. Co ważne, jest również lekki, dzięki czemu transport i prace montażowe są łatwiejsze do przeprowadzenia. Dość proste jest również łączenie konkretnych odcinków rurociągów ze sobą, co jest możliwe np. za sprawą spawania ekstruderem rur HDPE. Przyjrzyjmy się bliżej tej metodzie.

Jak wygląda spawanie tworzyw sztucznych?

Spawanie tworzyw sztucznych jest możliwe, ponieważ są to materiały termoplastyczne, a więc dające możliwość formowania po uplastycznieniu w wyniku podgrzania do odpowiedniej temperatury, a następnie zachowania kształtu po wystudzeniu. W przypadku spawania strefa przypowierzchniowa poszczególnych elementów jest więc poddawana ogrzaniu aż do częściowego stopienia, często z wykorzystaniem dodatkowego spoiwa z tej samej substancji w postaci prętów lub długiej żyłki, a później zestawiana, by po ochłodzeniu utworzyć szczelny spaw. Zaletą tej procedury jest brak konieczności dociskania rur do siebie.

Jak można spawać tworzywa?

Spawanie tworzyw sztucznych jest możliwe dzięki podawaniu strumienia gorącego gazu, którym najczęściej jest powietrze lub niekiedy azot czy dwutlenek węgla. Elementy są łączone doczołowo, co daje wytrzymałość rzędu od około 80 do ponad 90% charakterystyki dla danego materiału. Zależnie od sytuacji stosuje się spoinę jednostronną typu V albo spoinę dwustronną X symetryczną bądź niesymetryczną. Najczęściej temperatura spawania wynosi między 210 a 290°C.