Hermetyzacja złączy rur preizolowanych

niebieskie rury

Hermetyzacja złączy rur preizolowanych jest nieodzownym elementem zapewniającym trwałość, bezpieczeństwo i efektywność całego systemu. Proces ten ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla ochrony samej infrastruktury, ale również dla bezpieczeństwa środowiska i użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z usługą hermetyzacji złączy rur preizolowanych, która stanowi skuteczne rozwiązanie w zapewnianiu szczelności oraz trwałości rurociągów.

Oferujemy hermetyzację złączy rur preizolowanych:

  • elektrooporową, typu otwartego tzw. płaszczowych oraz typu zamkniętego, tzw. tulejowych (zgrzewanie odbywa się przy użyciu zgrzewarek komputerowych z możliwością pełnego monitoringu procesu zgrzewania), termokurczliwych nasuwkowych,
  • tradycyjnych i usieciowanych radiacyjnie,
  • składanych stalowych.