Zalety regularnego serwisu sieci ciepłowniczych: zapewnienie niezawodności i efektywności

Wszystkie budynki użytkowane pod naszą szerokością geograficzną wymagają dostarczenia odpowiedniej ilości energii pozwalającej na utrzymanie we wnętrzu temperatury gwarantującej użytkownikom uzyskanie komfortu termicznego. Rozwiązaniem, które jest najkorzystniejsze z punktu widzenia efektowności oraz minimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne, a zwłaszcza stan powietrza oraz klimat jest podłączanie poszczególnych obiektów do scentralizowanych systemów dystrybucji ciepła. By takie wyjście sprawdzało się w praktyce, instalacje tego rodzaju muszą być stale monitorowane, a wszelkie usterki należy błyskawicznie usuwać. W tym celu potrzebny jest jednak odpowiedni serwis sieci ciepłowniczych. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Jak działa system ciepłowniczy?

Sieci ciepłownicze tworzy się w różnych układach, zależnie od potrzeb występujących na danym terenie oraz możliwości technicznych. Z uwagi na strukturę wyróżnia się sieci promieniowepierścieniowe składające się z magistrali oraz rurociągów rozdzielczychprzyłączy domowych. Do ich obsługi stosuje się dziś przede wszystkim rury preizolowane, najczęściej wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego, osłonięte termoizolacją z pianki poliuretanowej i chronione rurami osłonowymi. Ważnym elementem systemu są też przewody alarmowe informujące o uszkodzeniu sieci.

Jak dbać o funkcjonowanie sieci ciepłowniczej?

Podstawą właściwego funkcjonowania sieci ciepłowniczej jest jej stałe monitorowanie w celu błyskawiczne wykrywania wszelkiego rodzaju niesprawności oraz błyskawiczna ich lokalizacja i możliwie szybkie usuwanie awarii. Wiąże się to zarówno z koniecznością przywrócenia ogrzewania w odciętych na czas naprawy budynkach, jak i z minimalizowaniem następstw wycieku, w tym erozji podłoża, które grożą stabilności całej pobliskiej infrastruktury.