Znaczenie impulsowych systemów alarmowych w obsłudze sieci

Stałe i niezakłócone dostawy ciepła są niezbędne dla uzyskania odpowiedniej temperatury we wszystkich budynkach podłączonych do istniejącego systemu dystrybucyjnego. Właściwe funkcjonowanie infrastruktury ciepłowniczej wymaga jednak utrzymywania jej w właściwym stanie technicznym i szybkiego reagowania na wszelkie pojawiające się usterki. W przypadku sieci wykonywanych z elementów preizolowanych stanowiących dziś niemal połowę wszystkich instalacji stosuje się w tym celu monitoring oparty o systemy alarmowe impulsowe albo rezystancyjne. Przekonajmy się, co warto wiedzieć o takich systemach.

Czym są systemy alarmowe stosowane w ciepłownictwie?

Problemami występującymi w ciepłownictwie jest możliwość pojawienia się zawilgocenia wskazującego na wyciek oraz fizycznego uszkodzenia magistrali. Systemy alarmowe wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych wykonanych z zastosowaniem elementów preizolowanych mogą być wyposażone w instalację impulsową albo rezystancyjną. W pierwszym przypadku sygnały są transmitowane z wykorzystaniem dwóch drutów miedzianych pozbawionych izolacji o przekroju 1,5 mm, a w drugim występuje izolowany drut miedziany o przekroju 0,5 mm oraz drut oporowy chromoniklowy w izolacji perforowanej.

Jak działają system impulsowy i rezystancyjny?

W systemie impulsowym lokalizacja awarii jest możliwa za sprawą użycia reflektometru impulsowego, który mierzy oporność pomiędzy drutem miedzianym i stalową rurą przewodową. Alternatywą jest instalacja pętli pomiarowej, która sprawdzi impedancję falową na linii drut miedziany–rura stalowa i wygeneruje wykres reflektometryczny z dwiema granicami – dolną dla zawilgocenia i zwarcia oraz górną wskazującą na przerwanie drutu systemu alarmowego, określając odległość miejsca uszkodzenia. W systemie rezystancyjnym do określenia miejsca usterki wykorzystuje się regułę dzielnika napięć, co daje możliwość niezawodnego i dokładnego ustalenia jego położenia.