kompleksowa obsługa serwisowa sieci ciepłowniczych

Oferta

Oferta naszej firmy to szerokie spectrum działania na polu usług serwisowych w ciepłownictwie. W jej zakresie leżą m. in. takie prace jak:
1. Hermetyzacja złącz rur preizolowanych:

 • metodą elektrooporową: typu otwartego tzw. płaszczowych oraz typu zamkniętego, tzw. tulejowych . (Zgrzewanie odbywa się przy użyciu zgrzewarek komputerowych z możliwością pełnego monitoringu procesu zgrzewania.)
 • termokurczliwych nasuwkowych
 • tradycyjnych i usieciowanych radiacyjnie
 • składanych stalowych.

2. Maszynowe izolowanie złącz i sieci napowietrznych za pomocą agregatu spieniającego.

Komponenty pianki PUR podane są pod ciśnieniem ,w ściśle określonej proporcji i temperaturze. Metoda ta zapewnia uzyskanie pianki o parametrach izolacyjności i wytrzymałości zgodnych z wymogami norm. Doskonale sprawdza się w przypadku renowacji starych sieci napowietrznych , gdzie należy wymienić zniszczoną izolację termiczną wraz z kompletnym oblachowaniem . Całość prac odbywa się na terenie budowy.

3. Montaż izolacji miękkiej i twardej wewnątrz obiektów.

W zależności od potrzeb montujemy wewnątrz komór, węzłów, kotłowni i innych obiektów, różnego rodzaju izolacje termiczne i akustyczne (np.: armaflex, wełny mineralne, maty, łubki wraz z oblachowaniem, itp.).

4. Montaż i nadzór systemów alarmowych typu impulsowego i rezystancyjnego – BRANDES.

Dokonujemy:

 • projektowania ,nadzorowania i odbioru instalacji alarmowych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
 • weryfikacji stanu izolacji sieci ciepłowniczej,
 • pełnego opomiarowania i lokalizowania usterek systemów alarmowych wraz z ich udokumentowaniem za pomocą wydruków z reflektometru,
 • montażu wszelkich typów urządzeń nadzorujących stan izolacji sieci.

5. Wykonywanie napraw instalacji alarmowych „na gotowo” tzn. połączone z robotami ziemnymi i pracami odtworzeniowymi.

Wykwalifikowana ekipa spawaczy i monterów dokonuje pod okiem uprawnionego kierownika wymiany elementów sieci : trójników, zaworów , kolan i innych.

6. Włączanie przyłączy ciepłowniczych w istniejące sieci preizolowane i tradycyjne metodą "wcinki na gorąco".

Wykonujemy wcinki za pomocą zaworów typu NAVAL i BALLOMAX przy użyciu oryginalnego oprzyrządowania producentów zaworów. Metoda ta pozwala przyłączyć odbiorcę do systemu w bardzo krótkim czasie, bez konieczności opróżniania systemu z czynnika grzewczego . Stosuje się ją w zakresie średnic od DN 20 do DN 200.

7. Wykonywanie hermetyzacji polietylenowych rur osłonowych za pomocą ekstrudera.

Metoda ta pozwala bez wymiany odcinka sieci uzyskać bezwzględną izolacyjność rury osłonowej. Stosuje się ją również przy hermetyzacji wcinek "na gorąco" i trójników do wcinek "na zimno".

8. Badanie połączeń spawanych ultradźwiękową metodą nieniszczącą.

Dokonujemy sprawdzenia jakości spoin przy użyciu nowoczesnego cyfrowego defektoskopu typu Epoch4 firmy Olympus. Potwierdzeniem przygotowania personelu jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w UDT – CERT. Ponadto przygotowujemy własne laboratorium badawcze co pozwoli na samodzielne opracowywanie stosownych instrukcji i procedur.

9. Doradztwo techniczne wraz z projektowaniem wszystkich typów instalacji sanitarnych.

Firma ściśle współpracuje z wieloma projektantami z szeroko pojętej branży budowlanej. Oferujemy usługi w zakresie pełnego projektowania i nadzoru przy budowie sieci wodno – kanalizacyjnych, c.o., gazowych i wentylacyjnych . Dotyczy to montażu zarówno sieci zewnętrznych jak i instalacji wewnętrznych.

Nasze mocne strony

 • wspólpraca z wieloma firmami
 • duże projekty
 • referencje
 • młoda i energiczna kadra
 • wspólpraca z zagranicą
 • szkolenia i certyfikaty

SERWIS WYROBÓW PREIZOLOWANYCH
TOMASZ FILIPIAK

ul. G. Narutowicza 41/25
90 - 125, Łódź

NIP: PL 727 199 57 83
REGON: 100324930

Biuro Handlowe
al. A. Niemojewskiego 12
91 - 849, Łódź

Oddział Zgierz
ul.Boruty 12
95-100 Zgierz

ALIOR BANK S.A.
13 2490 0005 0000 4500 5335 1696

ING Bank Śląski S.A. o/Łódź
07 1050 1461 1000 0023 2488 2899

Tel. kom: 601 249 580
fax: 0048 42 613 12 55

e-mail: biuro@serwispreizolacji.pl
e-mail: tfilipiak@serwispreizolacji.pl
e-mail: office@serwispreizolacji.pl